Stigarledning & stigarledningsutrustning

Stigarledningsutrustning för säkerhet

Stigarledingar är ett krav vid byggnadshöjder över 24m enligt Boverkets Byggregler BBR19- 5:733 ”I byggnader med en bygghöjd över 24 meter skall stigarledningar för släckvatten anordnas i trapphus. Stigarledningarna bör utformas enligt SS 3112 och låsta luckor bör vara öppningsbara med brandkårsnyckel enligt SS3654.”.

Stigarledning omfattar olika delar

Inom produktgruppen stigarledning ingår stigarledningsluckor, väggbrandpostluckor, ventiler, uttagsarmatur samt inloppsarmatur. Utav erfarenhet vet vi att installationer kan se ut på många olika sätt, för att förenkla projektering har Svebab tagit fram ett brett sortiment av stigarledningsutrustning för att tillgodose era behov.

Intresserad av våra produkter?