Stigarledningslucka

Svebab Stigarledningslucka är avsedd för inmurning i trapphus eller annan plats där vattenuttag erfordras för räddningstjänstens brandslangar. Materialet är rostfritt alternativt lackerad stålplåt. Luckan är utformad i enlighet med boverkets byggregler med hänvisning till SS 3112 och är försedd med lås för brandkårsnyckel utformad enligt SS3654. Uttagsarmatur : 59 455-040 (enligt standard) alternativt 59 440-132 förses lämpligast med lock 59 460-000. Boverkets byggregler BBR19- 5:733: ”I byggnader med en bygghöjd över 24 meter skall stigarledningar för släckvatten anordnas i trapphus. Stigarledningarna bör utformas enligt SS 3112 och låsta luckor bör vara öppningsbara med brandkårsnyckel enligt SS3654.”

 

Intresserad av våra produkter?