Brandslangar

Svebabs brandslangar är certifierade och märkta enligt rådande Svenska regler, de tuffaste i Europa.

Brandslang har övergått från att vara ett rent släckredskap till att bli en viktig del i den personliga skyddsutrustningen. Begreppet ”säkert vatten” handlar förutom om tryck och flöde också om kvaliteten på slangarna, vilka är grunden för en säker räddningsinsats. Därför är det extra viktigt att slangarna är i bästa kondition och av bästa sort.

Intresserad av våra produkter?