Skumutrustning

Uprim skumtub, här kan ni själva välja inblandning mellan 1-3-6% beroende på vilken skumtyp ni annvänder. Uprim är framtagen för det traditionella trycket och finns med munstycke för mellanskum alternativt tungskum.

Foscar är framtagen för skumläggning med högtryck och fungerar för tryck mellan 3-40 bar. Foscar har en inblandning på 0.7 – 0.8 % beroende på trycket. Även här kan man välja munstycke för mellanskum alternativt tungskum.

Intresserad av våra produkter?