Uprim

•Släckkapacitet överstigande
40 handbrandsläckare.
•Förstärkt botten för ökad styrka och
stabilitet.
•Tank av polyetylen rymmer 10 liter.
•Slang okänslig för låga temperaturer.
•Brett bärhandtag – lätt att greppa även
med handskar på.
•Finns med utbytbart tung- respektive
mellanskumrör.
•Ejektordelen lätt avtagbar för snabb
återfyllning av tanken.

Användningsområden

•Brand I byggnader
•Bilbränder
•Trafikolyckor
•Kvävning vid gasläckor
•Understöd vid heta arbeten
•Ansluten till brandpost-rulle
•Skydd av utsatta arbetsplatser
maskiner, fordon etc.

•Släckkapacitet överstigande
40 handbrandsläckare.

•Förstärkt botten för ökad styrka och
stabilitet.

•Tank av polyetylen rymmer 10 liter.

•Slang okänslig för låga temperaturer.

•Brett bärhandtag – lätt att greppa även
med handskar på.

•Finns med utbytbart tung- respektive
mellanskumrör.

•Ejektordelen lätt avtagbar för snabb
återfyllning av tanken.

Användningsområden

•Brand I byggnader

•Bilbränder

•Trafikolyckor

•Kvävning vid gasläckor

•Understöd vid heta arbeten

•Ansluten till brandpost-rulle

•Skydd av utsatta arbetsplatser
maskiner, fordon etc.

Intresserad av våra produkter?