Slangar

Vår egenproduktion av slang för brandbekämpning är stommen i vår verksamhet och det är inom detta område som vi gjort oss mest kända. Vårt breda sortiment utav slang gör oss till en av landets mest kompletta leverantör inom detta område. Våra brandslangar är certifierade och märkta enligt rådande svenska regler, de tuffaste i Europa.

Brandslang har övergått från att vara ett rent släckredskap till att bli en viktig del i den personliga skyddsutrustningen.

Begreppet ”säkert vatten” handlar förutom om tryck och flöde också om kvalitén på slangarna, vilka är grunden för en säker räddningsinsats. Därför är det extra viktigt att vattenslangarna är i bästa kondition och av bästa sort.