Brand & brandutrustning

Vi har, som komplement till vår egen produktion, även förmånen att få representera en rad olika företag som verkar inom samma sektor som Svebab. Exempel på produkter som vi saluför är PPV Fläktar från Groupe Leader, Strålrör och Vattenkanoner från Protek, Storskaliga pumpar från Hytrans, Brandarmatur från TA samt Brandposter från Venti.