Stubbspett

Effektivt tillbehör för eftersläckning
och begränsning vid brand i skog och
mark.

Stubbspett

Robust utförande, försedd med kraftigt vred för reglering av vattenflödet.
Ansluts enkelt med klokoppling.
Röret är försett med 8 små hål som
sprider vattnet åt sidorna samt en
spets som driver vattnet neråt. Spetsen är demonterbar för att underlätta
rensning av röret.

Stubbspettet är speciellt framtaget
för att på ett effektivt sätt med låg
vattenförbrukning underlätta arbetet
vid skogsbränder. En stor del av arbetet har även lagts vid att minimera
vikten då det ofta används i oländig
terräng.

Längd: 1.30 m
Vikt: 0,95 kg
Vattenflöde: 20 l/min vid 5 bar

Intresserad av våra produkter?