Protek 366 dimstrålrör

Protek 366 är ett Strålrör som passar lika bra för Räddningstjänsten som Industrin. Protek 366 är försett med vred för inställning utav 4 flödeslägen 115-230-360-475 l/min vid 7 bar. Steglös reglering utav strålbilden via täta snäpplägen samt roterande syrafast tandkrans för optimal strålbild.

PK366

Intresserad av våra produkter?