Brandisoleringskassett

Brandisoleringskassetten BS-60 är tillverkad som en självständig enhet där brandposten placeras inne i kassetten. Kassetten i sig är godkänd i enlighet med EI-60 vilket betyder att den är brandsäker i 60 minuter. Enheten levereras till våra modeller 2 och 2i men kan också specialbeställas till andra utav våra brandpostmodeller samt stigarledningsluckor.

 

 

Intresserad av våra produkter?