Foscar

1. HT2LX Skumsläckare med tungskumrör till HT-slangen (”Klicka av” HT-pistolen)
• Rekommenderat pumptryck: 40 bar.
• Vattenflöde: ca 100 l/min.
• Skumblandning, fast, ca 0.5%.
• Använd endast BIO FOR C klass A+B skumvätska.
• Släcker bil-, container-, däck -, halmtak- och inomhus brand med tungskumröret.

2. HT2MX skumsläckare med mellanskumrör till HT-slangen (”Klicka av” HT-pistolen)
• Rekommenderat pumptryck: 10 bar.
• Vattenflöde: ca 70 l/min.
• Skumblandning, ca 0.8%.
• Använd endast BIO FOR C klass A+B skumvätska.
• Säkrar bensin/olja med skumtäcke.

1.
HT2LX Skumsläckare med tungskumrör till HT-slangen ("Klicka av" HT-pistolen)
• Rekommenderat pumptryck: 40 bar.
• Vattenflöde: ca 100 l/min.
• Skumblandning, fast, ca 0.5%.
• Använd endast BIO FOR C klass A+B skumvätska.
• Släcker bil-, container-, däck -, halmtak- och inomhus brand med tungskumröret.

2.
HT2MX skumsläckare med mellanskumrör till HT-slangen ("Klicka av" HT-pistolen)
• Rekommenderat pumptryck: 10 bar.
• Vattenflöde: ca 70 l/min.
• Skumblandning, ca 0.8%.
• Använd endast BIO FOR C klass A+B skumvätska.
• Säkrar bensin/olja med skumtäcke.

Intresserad av våra produkter?